BẢNG GIÁ XE HYUNDAI NĂM 2019

Liên hệ để có giá tốt nhất!

Phiên bản xe Giá xe
I10 1.2 at hb 395,000,000
I10 1.2 mt hb 363,500,000
I10 1.2 mt base 304,100,000
I10 1.2 at sedan 407,700,000
I10 1.2 mt sedan 383,100,000
I10 1.2 mt sedan base 343,800,000
Accent 1.4 mt base Liên hệ
Accent 1.4 mt tiêu chuẩn  Liên hệ
Accent 1.4 at tiêu chuẩn Liên hệ
Accent 1.4 at đặc biệt Liên hệ
Elantra 1.6 mt 559,000,000
Elantra 1.6 at 642,500,000
Elantra 2.0 at 685,700,000
Elantra 1.6 sport 734,400,000
Kona 2.0 tiêu chuẩn 610,000,000
Kona 2.0 đặc biệt 670,700,000
Kona 1.6 turbo 720,700,000
Tucson 2.0 tiêu chuẩn 783,800,000
Tucson 2.0 đặc biệt 861,300,000
Tucson 2.0 dầu đặc biệt 912,100,000
Tucson 1.6 turbo 904,200,000
Santafe 2.4 xăng 951,200,000
Santafe 2.2 dầu 1,010,100,000
Santafe 2.4 xăng đặc biệt 1,118,500,000
Santafe 2.2 dầu đặc biệt 1,177,400,000
Santafe 2.4 xăng cao cấp 1,132,400,000
Santafe 2.2 dầu cao cấp 1,181,300,000
Solati  Liên hệ
Starex Liên hệ